ENGLISH

Työpajat

 

Teemakohtaisissa työpajoissa työstetään omaa liikeideaa nykyaikaisia työkaluja ja menetelmiä hyödyntäen valmentajien ohjaamina.

Osa työpajoista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi.