ENGLISH

Antti-Ville: Tuiran Fysio kasvuun yrityskaupoilla

Yritysten omistajavaihdoksia tehdään Suomessa noin 2000 vuosittain. Valtaosa näistä on osto/myyntejä ja noin kolmannes sukupolvenvaihdoksia. Vuonna 2014 Antti-Ville Jaakkola osti Tuiran Fysion (www.tuiranfysio.fi) opiskellessaan vielä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Avanto-yrittäjyysohjelmassa voit selvittää mahdollisuutesi yrityskauppoihin osana opintojasi.

Tommi ja Sauli: Harjoittelualusta e-urheilijoille

Tommi Karjalainen, tuotantotalouden opiskelija Oulun yliopistosta, työskentelee nykyään startupien parissa. Hänen polkunsa sai vauhtia Avanto Accelerator –ohjelmasta, johon hän osallistui yhdessä maantieteen opiskelija Sauli Partasen kanssa. Kaksikon ideana oli luoda Gamers’ Academy – harjoittelualusta huipulle tähtääville tietokone- ja videopelien pelaajille, e-urheilijoille.

avantopiiiic[1].jpg

Avanto Accelerator on liikeideakiihdyttämö, joka tarjoaa kokonaisvaltaista valmennusta yritysidean keksineille opiskelijoille Oulun korkeakouluissa. Avannon tarkoituksena on jalostaa ideasta liiketoimintaa noin neljän viikon ohjelman aikana. Tarjolla on räätälöityä ohjausta osallistujien tarpeisiin.

Karjalainen ja Partanen saivat yritysideansa Partasen taustasta entisenä kilpapelaajana. Avantoon he päätyivät startup –hommissa mukana olleen Tommin kautta. Avantoa ohjaamassa oli tuttuja kasvoja muista tapahtumista ja ajankohta oli kaveruksille oikea. Tommilla oli käsitystä tulevasta, sillä hän tunsi Avannon peruskaavan, joten he tiesivät mitä odottaa. Vaikka startup –maailma olikin Tommille tuttua jo entuudestaan, tarjosi Avanto ammattilaisineen paljon uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen.

Karjalainen oli hyvin tyytyväinen Avannon työskentelymetodeihin: kronologisesti etenevät teemat, joihin keskityttiin viikko kerrallaan, edesauttoivat tehokasta idean työstämistä. Teemoja oli ideasta rahoitukseen, ja kaikki olennaiset osa-alueet liiketoiminnan luomisessa käytiin läpi ammattilaisten ohjauksessa. Erityiskiitoksen Tommi haluaa antaa paikan päällä järjestetyistä työpajoista. Käytännöllinen lähestymistapa, hyvät valmentajat ja sopiva rytmi auttoivat saamaan viikoista kaiken irti.

yep[1].jpg

Avantoon liittyäkseen ei tarvitse olla kokemusta tai opintoja liiketoiminnasta. Jos yrittäjyys kiinnostaa ja sinulla on jonkinlainen idea, Avanto on juuri oikea paikka. Idean ei tarvitse olla maailmaa muuttava innovaatio, Avannon tiimillä on kokemusta myös perinteisempien ideoiden kehittämisestä. Vaikka ideoiden kirjo onkin yleensä laaja, kaikille löytyy apua kattavan asiantuntijaverkoston myötä. Avanto ei tarjoile valmiita vastauksia, vaan valmistaa osallistujat toimimaan itsenäisesti ja luomaan ideastaan liiketoimintaa. Kaikki kuitenkin alkaa perusteista: Avanto sopii hyvin yrittäjyyden aloittelijoille.

avanto2.jpg

Panu, Atte ja Jani: Sovelluksesta bisnesidea

Avanto-yrittäjyysohjelma osoittautui oamkilaisille tietotekniikan opiskelijoille loistavaksi ponnistuslaudaksi kohti yrittäjyyttä. Avannon sparrauksen ja Kickstart-liikeideakilpailun voiton jälkeen kolmikko on matkalla kohti oman yrityksen perustamista.

avanto-01.png

Avanto yrittäjyysohjelma on suunnattu Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelijoille, joilla on liikeidea ja jonka liiketoimintamahdollisuutta he haluavat tutkia ja kehittää. Ohjelma voidaan räätälöidä myös sellaisille henkilöille, joilla on jo yritys ja jonka toimintaa he haluavat kehittää. Avanto-ohjelmasta saa opintopisteitä ja se on helposti sovitettavissa opintojen kanssa. 

– Avanto on matalan kynnyksen paikka. Meille ei tarvitse tulla valmiin yritysidean kanssa. Me autamme kehittämään ja tutkimaan ideaa eteenpäin, kertoo projektipäällikkö Terho Jylhälehto.

Avanto muodostui käänteentekeväksi kokemukseksi oamkilaisille toisen vuoden tietotekniikan opiskelijoille Panu Paakkarille, Atte Paitsolalle ja Jani Raipalalle.

Jani oli kehitellyt ideaa sovelluksesta, joka oli aluksi tarkoitus tehdä puhtaasti opintopistemielessä. Atte ja Panu liittyivät mukaan tiimiin, ja kolmen opiskelijan ryhmä otti yhteyttä Avantoon. Ensimmäisessä tapaamisessa opiskelijoille kävi ilmi, että Avannosta saatava apu on todella konkreettista.

– Meille selvisi, että ideaamme voidaan alkaa kehittämään ihan tosissaan. ­Avannon toiminta oli älyttömän positiivinen yllätys, sillä meillä ei ollut minkäänlaisia ennakko-odotuksia, Jani kuvailee.

Kolmen miehen porukka on kehitellyt yhdessä metalli- ja ohutlevyalalle liittyvän sovelluksen, jolla nykyaikaistetaan peltituotteiden tilausprosessia työmailla. Heidän mukaansa metalli- ja ohutlevyalalla ei ole digitaalista tilausjärjestelmää, ja tilauksia kirjoitetaan rakennustyömailla edelleen vanhanaikaisesti paperi-kynä-periaatteella. Opiskelijoiden tavoitteena on kehittää järjestelmä, jolla tämä prosessi saataisiin digitaaliseen muotoon ja mobiililaitteisiin.   

Avannossa sovelluksesta lähti kehittymään bisnesidea. 

– Lähdimme miettimään yritysideamme konseptia yhdessä ammattilaisten kanssa, Jani kuvailee kehitysprosessia.

Avannossa muhinut sovellus menestyi upeasti Kickstart-liikeideakilpailussa, jossa se nappasi voiton tammikuun 2018 grande finalessa.

– Meillä oli viisi minuuttia aikaa pitchata oma liikeideamme, Atte kuvailee nopeatempoisen kilpailun kulkua.

Tänään sovelluksen kehitykselle kuuluu hyvää, ja suunnitteluvaihe on aloitettu.

– Tavoitteena on saada sovelluksesta aikaan kannattava yritystoiminta. Vastaavaa palvelua ei ole olemassa, joten yrityksen mahdollisuudet voivat olla suuret, Jani kuvailee seuraavan vuoden näkymiä.

Opiskelijat kertovat saaneensa Avannosta kontakteja ja työkaluja bisnespuolen hahmottamiseen.

– Meille tuli tunne, että Avannossa on aito halu auttaa opiskelijoita, Jani kertoo.

 Muille oamkilaisille opiskelijoille miehillä on selkeä viesti­­ – lähtekää mukaan Avannon toimintaan. 

– Kunhan kipinää tekemiseen löytyy, kaikkien alojen opiskelijoiden kannattaa lähteä mukaan. Avannossa asioita ei tarvitse pähkäillä yksin. Olemme kehittyneet valtavasti Avannossa työskentelemisen aikana, ja ammattilaisten palautteesta saa paljon itsevarmuutta, Panu toteaa.

 Opiskelijat toteavat yhdestä suusta, että Avannon henkilökunta ja toiminta on ollut mahtavaa.

– Olemme äärimmäisen kiitollisia Avannon henkilökunnalle kaikesta avusta ja ohjauksesta. Koulu ja opettajat ovat joustaneet, jotta olemme saanet integroitua oman sovelluksen kehittämisen mahdollisimman hyvin osaksi perusopintoja, Jani kiittelee.